29. 1. 2022 | Miroslav Pech

 

Ve čtvrtek 27. ledna 2022 se od 16:30 na zimním stadionu v Bystřici nad Pernštejnem uskutečnila náborová akce „Pojď hrát hokej“ v rámci Týdne hokeje. Akci organizoval místní hokejový klub BK Zubři Bystřice nad Pernštejnem za podpory Českého svazu ledního hokeje a města Bystřice nad Pernštejnem. Akce byla určena pro děti od 4 do 8 let, které nemají zkušenosti s ledním hokejem. Akce se zúčastnilo celkem 20 dětí.

Nejprve bylo třeba provést administrativní úkony spojené s registrací dětí a vyplněním formulářů. Následně byl dětem předán dres české hokejové reprezentace a další upomínkové předměty. Rodiče dětem na dres naspali jméno a zároveň obdrželi samolepku na helmu se jménem dítěte. Následovala prezentace obsahující informace o chodu klubu, organizaci náborové akce a také informace o činnosti ČSLH. Rodičům byl představen ledního hokej jako ideální sport pro vývoj a růst dětí. Měli možnost si prohlédnout hokejovou výstroj, která děti na ledě chrání a byly jim předány informace o organizaci mládežnického hokeje v místním klubu.

Po prezentaci se odešlo do šaten, kde následovalo převlékání. Zde byla možnost zapůjčení bruslí, helem, hokejek a chráničů. Většina dětí byla dobře vybavena. Převlékání bylo rychlé i díky pomoci trenérů a rodičů. Poté již nebránilo nic k aktivitám na ledě. Trenéři rozdělili hřiště na třetiny, aby se mohli věnovat dětem na různém výkonnostním stupni. Nejmenší děti se za pomoci hrazdiček poprvé seznamovaly s ledem. Pro již bruslící děti byla připravena cvičení formou hry. Projíždělo se mezi brankami,přeskakovaly se hokejky na ledě, sbíraly se míčky, lovily se rybičky aj.

V průběhu programu přišla na řadu ukázka tréninku minihokeje r.2014-15. Toto představení si pro příchozí připravili trenéři klubu spolu se svými svěřenci. Děti se zájmem sledovali své vrstevníky. Tečkou za akcí byla společná fotografie všech účastníků. Je třeba poděkovat ČSLH, městu Bystřice n.P., trenérům, dobrovolníkům a organizačním pracovníkům klubu za dobře připravenou akci a hlavně rodičům a dětem za účast. Všichni doufáme, že se budeme potkávat na trénincích i nadále.Fotografie z akce zde.