23. 3. 2023 | Miroslav Pech

BK Zubři Bystřice nad Pernštejnem,spolek

Nový dvůr 1489,593 01 Bystřice nad Pernštejnem

 

Tímto svolávám valnou hromadu spolku,

která se bude konat 23.4.2023 v 10,00 hod. v restauraci „Na síti“ v areálu fotbalového stadionu

v Bystřici nad Pernštejnem.

 

Pořad jednání valné hromady:

  1. Zahájení valné hromady, ověření její usnášeníschopnosti
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele valné hromady, ověřovatele zápisu a skrutátora valné hromady
  3. Zpráva o činnosti spolku v období 1-12.2022
  4. Zpráva revizní komise
  5. Seznámení valné hromady s průběhem hokejové sezóny 2022/2023
  6. Návrh průběhu, počtu družstev a trenérů pro hokejovou sezónu 2023/2024
  7. Návrh změny členských příspěvků od 1.7. 2023
  8. Diskuze
  9. Závěr

 

Svolal:

 

Miroslav Pech, předseda spolku