Realizační tým

Jméno Funkce E-mail Telefon
Aleš Horákhlavní trenér - Licence C+ales.horak70@gmail.cz603 223 555
Eva Wolfschützováasistent trenéra - Licence C+wolfschutzovae@seznam.cz607 863 117
Petr Chmelíčekasistent trenéra- Licence C+chmelda@email.cz603 223 555