25. 11. 2022 | Miroslav Pech

Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 se od 16:00 na zimním stadionu v Bystřici nad Pernštejnem uskutečnila náborová akce „Pojď hrát hokej“ v rámci Týdne hokeje. Akci organizoval místní hokejový klub BK Zubři Bystřice nad Pernštejnem za podpory Českého svazu ledního hokeje a města Bystřice nad Pernštejnem. Akce byla určena pro děti od 4 do 8 let, které nemají zkušenosti s ledním hokejem. Akce se zúčastnilo  16 dětí registrovaných z celkových 25. dětí.

Nejprve bylo třeba provést administrativní úkony spojené s registrací dětí a vyplněním formuláře, tentokráte již on-line. Následně byl dětem předán plakát bronzové české hokejové reprezentace z MS 2022, láhev na pití a další upomínkové předměty. Zároveň obdrželi samolepku na helmu se jménem dítěte. Následovala prezentace obsahující informace o chodu klubu, organizaci náborové akce a také informace o činnosti ČSLH. Rodičům byl představen ledního hokej jako ideální sport pro vývoj a růst dětí. Měli možnost si prohlédnout hokejovou výstroj, která děti na ledě chrání a byly jim předány informace o organizaci mládežnického hokeje v místním klubu.

Po prezentaci se odešlo do šaten, kde následovalo převlékání. Zde byla možnost zapůjčení bruslí, helem, hokejek a chráničů. Většina dětí byla dobře vybavena. Převlékání bylo rychlé i díky pomoci trenérů a rodičů. Poté již nebránilo nic ke vstupu na led, ve špalíru vítajících malých „Zubříků“ a zapojení se do připravených aktivit. Trenéři rozdělili hřiště na třetiny, aby se mohli věnovat dětem na různém výkonnostním stupni. Nejmenší děti se za pomoci hrazdiček poprvé seznamovaly s ledem. Pro již bruslící děti byla připravena cvičení formou hry. Projíždělo se mezi mantinely na minihokej, přeskakovaly se hokejky na ledě, sbíraly se míčky, lovily se rybičky, bruslilo  se na „medvědy“ aj.

V průběhu programu také přišla na řadu ukázka tréninku minihokeje r. 2015-16. Toto představení si pro příchozí připravili trenéři klubu spolu se svými svěřenci. Děti se zájmem sledovaly své vrstevníky. Tečkou za akcí byla společná fotografie všech účastníků a občerstvení, kde malí účastníci s nadšením sdělovali své dojmy rodičům.  Je třeba poděkovat ČSLH, městu Bystřice n. P., trenérům, dobrovolníkům a organizačním pracovníkům klubu za dobře připravenou akci a hlavně rodičům a dětem za účast. Všichni doufáme, že se budeme potkávat na trénincích i nadále a že děti budou více a více objevovat krásu hry zvanou „lední hokej“. Fotky z akce jsou  v sekci fotogalerie.