Realizační tým

Jméno Funkce E-mail Telefon
František Königvedoucí mužstvaknig.f@seznam.cz607830604
Miloslav Čermákhlavní trenérm-cermak@post.cz